تماس با ما

تلفکس : ۴۴۲۴۰۰۹(۰۷۶۴)
تلفن : ۴۴۲۳۸۶۶-۴۴۲۲۷۵۹-۴۴۲۴۰۰۸ (۰۷۶۴)
تلفن امورسهام : ۳۸۷۱۸۳۳۳(۰۵۱)
تلفکس امور سهام : ۳۸۷۱۸۳۳۵(۰۵۱)
آدرس :جزیره کیش – خیابان پروین اعتصامی-مجتمع آبادگران ایران کیش